WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH - POZALEKCYJNYCH

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach

rok szkolny 2017/2018

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

PROWADZĄCY/OPIEKUN

CZAS REALIZACJI

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne:

„SZKOLNY KLUB SPORTOWY”

 

A. Biel

T. Mocek

pn.,czw. 1515-1600

(kl. 7 SP+2,3 Gim.)

pn.1425-1510,śr. 800-845(kl. 4-6/dz SP)

wt.1335-1420śr.1425-1510(kl. 4-6/chł SP)

Nauka i doskonalenie pływania:

„UMIEM PŁYWAĆ”

E. Nowicka

U. Michalak

M. Lis + instr. pływania

śr.   935-1020(kl. 1-3 SP)

 

SZACHY

 

B. Kaszczyszyn-Kurosińska

M. Krakowska

pn. 800-845(kl. 1)

wt. 1145-1230 (kl. 2)pn.1145-1230(kl. 3)

 

KOŁO TANECZNE

 

I. Wieczorek

M. Krakowska

wt. 1335-1420

 

KOŁO PLASTYCZNE

 

J. Wiśniewski

śr. 800-845

 

KOŁO DZIENNIKARSKO                       -FOTOGRAFICZNE

 

H. Babral

A. Ogiejko-Biczysko

pn.   1335-1420

 

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

 

S. Szymczak

śr.   1425-1510(co 2 tydz.)

INWAZJA ZDROWIA

A. Mazur

 

cyklicznie

 

KOŁO WOLONTARIATU

B. Smolińska

I. Wieczorek

J. Wybierała

wg potrzeb