UMIEM  PŁYWAĆ


Ogólnopolski Projekt „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I - III szkoły podstawowej. Realizatorem zadania jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach.

Zajęcia odbywają się na pływalni „Delfin” przy ZST w Ostrowie Wlkp.

Naukę pływania prowadzą instruktorzy, a opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy nauczania początkowego.

Główne cele projektu:

-        upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

-        nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

-        profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

-        zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,

-        efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

-        wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem

-        w  szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,

-        edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Ostrów Wielkopolski.