SZKOLNY  KLUB  SPORTOWY


Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Gminę Ostrów Wlkp. Uczestnikiem projektu jest Szkoła Podstawowa w Lamkach. Obejmuje on grupy uczniów z klas IV - VII  szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych.

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym. Zajęcia prowadzone są w wymiarze 2 razy w tygodniu, w 60 - minutowych jednostkach treningowych. Szkoła dodatkowo otrzymała sprzęt sportowy do realizacji programu Szkolny Klub Sportowy.

Cele programu:

1.      Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.

2.      Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

3.      Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

4.      Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

5.      Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt.

6.      Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży.

7.      Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

8.      Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

9.      Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu. 

Życzymy wszystkim uczestnikom ciekawych i aktywnych form spędzania wolnego czasu pozalekcyjnego na zajęciach rekreacyjno - sportowych!