RADA  RODZICÓW


SKŁAD RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA                -    Angelika Goss                       

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ     -   Krzysztof Kruszyk

SKARBNIK                                 -   Beata Magdziak                         

PROTOKOLANT                        -  Iwona Niemiec                             

KOMISJA REWIZYJNA           -  Magdalena Płonka, Monika Kulka