KADRA  PEDAGOGICZNA


 

1.

Konrad Małgorzata

dyrektor szkoły, nauczanie indywidualne, rewalidacja

2.

Mocek Tomasz

wicedyrektor, wychowanie fizyczne

3.

Babral Hanna

język angielski, religia

4.

Bartold Alina

edukacja wczesnoszkolna

5.

Bednarek Paulina

biologia, chemia, przyroda

6.

Biel Andrzej

wychowanie fizyczne

7.

Glaser Anna

geografia, matematyka, informatyka

8.

Górska Maria

język niemiecki, świetlica

9.

Hylińska Katarzyna

wychowanie fizyczne

10.

Kaszczyszyn – Kurosińska Beata

nauczanie indywidualne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

11.

Klimek Krystyna

religia, przyroda

13.

Konieczna Teresa

biologia, chemia

14.

Krakowska Monika

edukacja wczesnoszkolna

15.

Ławrynowicz Beata

fizyka

16.

Mazur Agnieszka

język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa

17.

Michalak Urszula

edukacja wczesnoszkolna

18.

Nowacka Jolanta

język angielski

19.

Nowak Irena

matematyka

20.

Nowicka Edyta

edukacja wczesnoszkolna

21.

Ogiejko - Biczysko Anna

język polski, historia, logopedia

22.

Smolińska Beata

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

23.

Szkudlarek Katarzyna

nauczyciel bibliotekarz

24.

Szymczak Sylwia

język polski, muzyka, zajęcia artystyczne

25.

Szymendera Justyna

język polski

26.

Wasiak Anna

przyroda

27.

Wieczorek Ilona

pedagog, rewalidacja

28.

Wiertelak Kinga

religia

29.

Wiśniewski Jerzy

plastyka, matematyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka

30.

Wybierała Joanna

język polski