PROJEKTY  AKTYWNOŚCI  FIZYCZNEJ


Junior Sport 

Mały Mistrz 

Umiem pływać 

Szkoła w ruchu 

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży 

Edukacja przez szachy w szkole

Szkolny Klub Sportowy