PRAWA  DZIECKA


Jesteś dzieckiem - jesteś człowiekiem. Masz swoje prawa, nazywane prawami dziecka.

Masz prawo do życia bez przemocy i do obrony Twojej godności osobistej - nikomu nie wolno Cię bić, wyśmiewać czy poniżać.

Masz prawo do życia, a dorośli muszą zadbać o Twój psychiczny i fizyczny rozwój.

Masz prawo do nauki, ale też do wypoczynku, rozwijania zainteresowań i talentów.

Rodzice są odpowiedzialni za Twoje wychowanie i  rozwój, a państwo ma obowiązek  im w tym  pomagać.

Gdy zachorujesz masz prawo do właściwej opieki i leczenia.

Wszystkie dzieci mają takie same prawa - bez względu na pochodzenie, rasę, płeć, język, religię, status materialny czy stan zdrowia.

Masz prawo do wychowania w rodzinie. Jeżeli Twoi rodzice mieszkają oddzielnie masz prawo do kontaktu i z mamą i z tatą.

Masz prawo do prywatności.

Masz prawo wypowiedzieć się w każdej sprawie, która Ciebie dotyczy. Dorośli powinni starać się wziąć Twoją opinię pod uwagę.