"UCZYMY  SIĘ  PŁYWAĆ"


Uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej w Lamkach zakończyli projekt „Umiem pływać”.

Z zajęć nauki pływania, które odbywały się na basenie „Delfin” przy ZST w Ostrowie Wlkp. skorzystało 30 dzieci. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów pływania oraz wychowawców zajęcia sprawiły dużo radości, łączyły naukę i zabawę. Ważnym aspektem była również edukacja w zakresie bezpieczeństwa nad wodą, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy.

Pływanie jest bardzo wszechstronną dyscypliną sportową, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej sprawności organizmu.

Wszyscy Mali Pływacy na zakończenie otrzymali pamiątkowe medale.

Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Ostrów Wielkopolski. 

SP Lamki

Zapraszamy do galerii...

Powrót