Papież Jan Paweł II

,,...MUSICIE OD SIEBIE WYMAGAĆ NAWET GDYBY INNI OD WAS NIE WYMAGALI..."


Hymn Szkoły
1. Patrona nam dałeś świętego
Miłością Twą znaczył szlak.
On wzorem dla życia naszego.
Maryi też mówił "Tak".

Ref. My Jana Pawła uczniowie
Wołamy dziś z całych sił
"Musicie od siebie wymagać"
by Ojciec dumny z nas był.

2. Szukałeś nas Ojcze święty
Mówiłeś "Nie lękaj się"
Twoim życiem przejęci.
Chcemy nauki Twej strzec.

3. Zawezwał Go Bóg z oddali.
Polskiej ziemi to Syn.
Cały świat Go wychwalał.
On słowo zamieniał w czyn.

Autorzy: Hanna Babral - słowa
Sylwia Szymczak i Sławomir Jeziorek - muzyka


Życiorys papieża
18.V.1920 - w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła .
13.IV.1929 - zmarła matka Karola. Miał on wtedy 9 lat.
5.XII.1932 - Umiera jego brat.
1938 - ukończył szkołę średnią z odznaczeniem i rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
1.IX 1939 - wybuch II wojny światowej; Karol przerywa studia.
1940-1941 - rozpoczyna pracę fizyczną w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie i w zakładach chemicznych "Solvay".
18.II.1941 - Umiera jego Ojciec - Karol mając 20 lat pozostaje sam.
1942 - wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie.
1.IX.1946 - otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy
1946-1948 - studiuje w Rzymie
1948 - jest wikariuszem parafii Niegowić (powiat bocheński)
1949-1951 - wikariusz parafii św. Floriana w Krakowie studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i uzyskuje doktorat z teologii moralnej.
1953 - habilituje się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; wykłada etykę społeczną w seminarium duchownym.
1954 - pracuje na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
28.IX.1958 - konsekrowany na biskupa
16.VI.1962 - wybrany wikariuszem kapitulnym krakowskim (po śmierci ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka).
30.XII.1963 - mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.
8.III.1964 - odbywa ingres na Wawel
10.X.1964 - otrzymuje paliusz
29.V.1967 - zostaje mianowany kardynałem
16.X.1978 - wybrany papieżem (przyjmuje imię Jan Paweł II)
22.X1.1978 - uroczyście rozpoczyna pontyfikat.
13.V.1981 - zamach na placu św. Piotra
16.VI.1983 - papież po raz drugi odwiedził Ojczyznę
1987 - kolejny raz do Polski przyjechał już po przemianach politycznych roku 1989 - w czerwcu i sierpniu
1991 roku mogliśmy ponownie cieszyć się z wizyt głowy Kościoła Katolickiego.
28.VII.1993 - pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisany został konkordat.
31.V.1997 - szósta pielgrzymka papieża do Polski (31 maja do 10 czerwca).
I.1998 - papież odwiedził socjalistyczną Kubę - ta pielgrzymka odbiła się głośnym echem w całym świecie.
5.VI1999 - Jan Paweł II kolejny raz gościł w Polsce.
20.III.2000 - historyczna pielgrzymka Jana Pawła II do Ziemi Świętej.
16.VIII.2002- papież ponownie odwiedził ojczyznę.
III.2003 - ukazała się głośna książka autorstwa papieża - "Tryptyk rzymski".
1.II.2005 - Jan Paweł II trafił do szpitala w wyniku powikłań pogrypowych. W ciągu kolejnych tygodni spędził w klinice Gemelli 28 dni.
13.III.2005 - powrócił ostatecznie do Watykanu, gdzie zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37.