"Z  ERASMUSEM +  LAMKI  ZDOBYWAJĄ  ŚWIAT"


W dniach 27.08. - 04.09.2017r. w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej” Erasmus+ 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lamkach uczestniczyła w kursie „Interactive teaching - Using Educational Games  and New Technology In order to enhance learner’s motivation”.

Kurs odbywał się w stolicy Norwegii - Oslo.

Pomysł wzięcia udziału, a tym samym napisania projektu pozwalającego na pozyskanie przez naszą szkołę „unijnych” środków na realizację zagranicznych szkoleń dla nauczycieli był dla nas ogromnym wyzwaniem, a jednocześnie naturalną konsekwencją dotychczasowej naszej zawodowej aktywności oraz zdobytego doświadczenia w realizacji różnego rodzaju projektów.

Wiem, że w naszej placówce stwarzamy bardzo dobre warunki dydaktyczne i wychowawcze dla młodzieży, która chce rozwijać swoje pasje i doświadczenia. Jesteśmy szkołą otwartą, gotową na zmiany i nowe wyzwania. Erasmus + dał nam nie tylko nowe pomysły, ale i wiele możliwości. Doświadczenie, które zdobyliśmy, pozwoli nam podjąć jeszcze bardziej odważne decyzje dotyczące procesu edukacyjnego zarówno w sferze wychowawczej jak i dydaktycznej. Jesteśmy otwarci na świat. Chcemy pokonywać bariery, które utrudniają młodemu pokoleniu odnaleźć się w świecie, w którym przyjdzie im żyć i pracować. Poznaliśmy wielu partnerów zagranicznych, z którymi nawiązaliśmy współpracę i wymieniliśmy doświadczenia, a w przyszłości planujemy wymianę międzynarodową.

Szkolenie to nie tylko czas wykładów i warsztatów. To również okazja do poznania ciekawych miejsc i ludzi, bowiem w kursie uczestniczyli nauczyciele z całej Europy: z Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji, Litwy, Rumunii, Czech. Oprócz wspólnie spędzonego czasu podczas zajęć, razem zwiedzaliśmy Oslo: Akershus Slott, Den Norske Opera & Balett, Det Kongelige Slott, The National Museum of Art, Architecture and Design, Nobels Fredssenter, Oslo Rådhus, Vigelandsparken, Frammuseet, Kon-Tiki Museet, Munchmuseet, Botanisk hage, Holmenkollen. Poznawaliśmy miasto oraz obyczaje tamtejszych mieszkańców. Ten razem spędzony czas był również świetną okazją do poznania różnic w naszych szkołach, omówienia systemów edukacji, realiów pracy. Ciągły kontakt z językiem angielskim pozwolił na całkowite zanurzenie się w kulturę danego kraju.

Mobilność kadry edukacyjnej to bardzo dobry sposób, by nie tylko wzbogacić swój warsztat pracy, zdobyć nowe umiejętności oraz podnieść jakość kształcenia, ale również by nawiązać znajomości z nauczycielami z całej Europy i doskonalić swoje umiejętności językowe.

Ciekawe, innowacyjne metody nauczania w połączeniu z możliwością „szlifowania języka” podczas licznych kontaktów z uczestnikami kursów z wielu krajów, w sposób znaczący wpłynęły na podniesienie naszych kompetencji zawodowych, i to nie tylko tych językowych, stały się dla nas inspiracją do weryfikacji dotychczasowych poglądów, zachowań, metod nauczania.

Zespół projektowy SP Lamki

Zapraszamy do galerii...