Założenia projektu   Wyjazd do Oslo    Wyjazd do Zagrzebia    Podsumowanie


„ Z ERASMUSEM+

LAMKI ZDOBYWAJĄ ŚWIAT”

CHORWACJA 08.- 14.04.2017 r. „Orientacja zawodowa w edukacji”

NORWEGIA 27.08. – 04.09.2017 r.  „Interactive teaching - Using Educational Games and New Technology in order to enhance learner’s motivation”.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROJEKTU:

-      nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry placówek oświatowych,

-      poznanie nowych narzędzi pracy i metod nauczania,

-      poprawienie efektywności nauczania,

-      wzbogacenie warsztatu pracy i podniesienie kompetencji zawodowych kadry nauczycielskiej,

-      poznanie europejskich systemów edukacji, realiów pracy,

-      wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy z nauczycielami z całej Europy,

-      podniesienie kompetencji językowych, zdobycie certyfikatów Europass Paszport Językowy i Paszport Mobilności