MAŁY  MISTRZ


Ogólnopolski program „Mały Mistrz” jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerem programu jest Gmina Ostrów Wielkopolski, a realizatorem Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach. Skierowany jest on do dzieci z klas I - III szkoły podstawowej i realizowany jest na zajęciach wychowania fizycznego. Jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy wśród uczniów. Głównym jego celem jest rozbudzanie zainteresowania uczniów różnorodną aktywnością sportową poprzez promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć z wychowania fizycznego oraz kształtowanie wśród najmłodszych właściwych nawyków zdrowotnych, które wpłyną na jakość ich życia. Program zakłada też monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów.

Opiera się na sześciu blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny: Piłkarz, Lekkoatleta, Gimnastyk - Tancerz, Pływak - Wodniak, Rowerzysta - Turysta, Narciarz - Łyżwiarz. Poszczególne sprawności są wprowadzane przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym z nim nauczycielem wychowania fizycznego.  

Uczniowie po opanowaniu określonych umiejętności i sprawności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł „Małego Mistrza”. Dodatkowo szkoła otrzymała zestaw sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci.

Wszystkim uczestnikom życzymy zdobycia jak najwięcej sprawności i uzyskania tytułu „Małych Mistrzów”!