JUNIOR  SPORT


Ogólnopolski projekt „Junior Sport” jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Gminę Ostrów Wlkp. Uczestnikiem projektu jest Zespół Szkół w Lamkach. Obejmuje on grupę uczniów z klas IV - VI  szkoły podstawowej. Realizowany jest w trzech 90 - minutowych zajęciach pozalekcyjnych w tygodniu.

„Junior Sport” jest projektem rozszerzającym i pogłębiającym proces szkolnego wychowania fizycznego. Ideą programu jest kreowanie postaw zdrowotnych, społecznych i sportowych - wychowanie przez sport i dla sportu.

Program ma na celu:

-        wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej,

-        upowszechnianie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie liczby  uczniów uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych,

-        poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży,

-        uprawianie zorganizowanej aktywności sportowej, rozwój talentów oraz zainteresowań sportowych,

-        wyrównywanie szans w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

-        profilaktyka i korygowanie wad postawy,

-        optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej,

-        zapobieganie zjawiskom patologii społecznej.

Zajęcia prowadzone są w następujących blokach:

1.      Lekka atletyka i gimnastyka jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,

2.      Gry i zabawy ruchowe i gry zespołowe /piłka nożna, siatkówka, koszykówka/,

3.      Sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

Dodatkowo stowarzyszenie otrzymało zestaw sprzętu sportowego do wykorzystania i uatrakcyjnienia zajęć.

Życzymy wszystkim uczniom ciekawych i aktywnych form spędzania wolnego czasu pozalekcyjnego!