PAMIĘTAMY...


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak powiedział: „Niech Jej słowa  „Każdemu kto tonie, należy podać rękę…” - szczególnie ważne w kontekście pomocy najmłodszym, będą przesłaniem roku 2018!  Tylko ktoś najwyższej ludzkiej klasy mógł dokonać czegoś tak ogromnego jak uratowanie w czasie Zagłady 2500 żydowskich dzieci.

W naszej szkole przez cały rok będziemy przypominać uczniom kim była Irena Sendler. Chcemy pokazać Jej dzieła, czyny, pracę oraz niezwykły format moralny. Uczniowie będą angażowani w wykonywanie prac, projektów, przedstawień, pisanie artykułów w celu uświadomienia sobie, że należy przybywać z pomocą tam, gdzie jest ona tak dramatycznie potrzebna.

Oto fragment artykułu Grzegorza Cyby pt. „Opowieść o człowieczeństwie Ireny Sendler”:

 Być człowiekiem. Jest to dość popularne stwierdzenie, jednak nie każdy potrafi je wytłumaczyć. A więc co to znaczy? Czy każda istota ludzka jest człowiekiem? Tak naprawdę tylko niewielka część ludzkości może wykazać się cechami charakterystycznymi dla prawdziwego człowieka. Wśród swoich znajomych często możemy wyliczyć takie osoby na palcach jednej ręki. A więc jaka powinna być taka osoba? Oczywiście powinna nieść innym bezinteresowną pomoc, a już na pewno traktować każdego jako równego sobie, nie patrząc na religię, pochodzenie, kolor skóry czy też orientację seksualną. Każdy ma uczucia i należy mu się szacunek. Ważne jest również, żeby nie pędzić tylko przed siebie, ale spojrzeć też na ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy. Może to być kilka okruchów chleba czy też garść ciepłych słów. Jest to naprawdę niewiele, a jakże wielkie ma znaczenie.”

Zapraszamy do galerii...

Powrót