DOKUMENTY  SZKOŁY


Statut

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin dowozu uczniów do szkoły

Załącznik do Regulaminu dowozu uczniów do szkoły

Regulamin wyjazdu uczniów na basen