ANIMATOR  SPORTU  DZIECI  I  MŁODZIEŻY


„Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” jest ogólnopolskim programem współfinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Uczestnikiem programu jest Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” działający przy Zespole Szkół w Lamkach.

Skierowany jest on do uczniów z klas I - III gimnazjum.

Realizowany jest w dwóch 90 - minutowych zajęciach pozalekcyjnych w tygodniu.

 „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” ma na celu:

-        zwiększenie aktywności i efektywności działań szkoły w rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży,

-        przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, poprzez organizację dodatkowych sportowych zajęć pozalekcyjnych,

-        wyrównywanie szans dostępu do sportu,  wyławianiu sportowych talentów i tworzeniu więzi społecznych.

Życzymy miłych sportowych wrażeń!